Počitatelná podstatná jména

Podstatná jm.

Jednotné číslo

Množné číslo

Neurčitý člen

Určitý člen

many

much

(a) few

(a) little

Počitatelná

book

books

a book

 

the book

books

-

books

-

 

cat

cats

a cat

the cat

cats

-

cats

-

 

woman

women

a woman

the woman

women

-

women

-

 

  •    tvoří jednotné i množné číslo: man - men, box - boxes, student - students
  •     zvířata a rostliny: shark, dog, plant, seed
  •     předměty a věci, které můžeme počítat: house, building, village, train, cycle
  •     jednotky: mile, week, month, year
  •      a další.

 

Nepočitatelná podstatná jména

Podstatná jm.

Jednotné číslo

Množné číslo

Neurčitý člen

Určitý člen

many

much

(a) few

(a) little

Nepočitatelná

money

-

-

(the) money

-

money

-

money

 

chaos

-

-

(the) chaos

-

chaos

-

chaos

 

water

-

-

(the) water

-

water

-

water

 

  •    abstrakty, abstraktní pojmy a látky(nedají se spočítat): water, air, luck, soil, gold, silver
  •     jídlo: bread, sauce, sugar, flour

 

PŘEHLED VÝRAZŮ POUŽÍVANÝCH S PODSTATNÝMI JMÉNY

 

PŘEKLAD

POČITATELNÁ

NEPOČITATELNÁ

MNOHO

many

much

a lot of

lots of

-

MÁLO

few

little

NĚKOLIK/TROCHU

a few (= několik)

a little (= trochu)

NĚKOLIK

several

-

 

 Pokud chceme použít nepočitatelné podstatné jméno a zároveň jej moci počítat, tak použijeme fráze vyjadřující množství: a piece of, a pair of (trousers), a roll of, a packet of, a loaf of (bread), a tube of, a bottle of (shampoo), a bunch of ...

 

Kombinace

 Některá podstatná jména mohou za určité situace být počitatelná i nepočitatelná

·         mírný rozdíl:

o   hair (vlasy) - a hair (vlas) - pozn. hairs = chlupy

·         dochází ke změně významu:

o   iron (železo) - an iron (žehlička),

o   wood (dřevo) - a wood (les),

o   paper (papír) - a paper (noviny),

o   toast (toast) - a toast (přípitek),

o   room (prostor) - a room (pokoj),

o   pepper (pepř) - a pepper (paprika)

·          obecný pojem x jeden konkrétní kus:

o   chicken (kuře) x a chicken (jeden kousek kuřete z trouby),

o   chocolate (čokoláda) x a chocolate (jeden kousíček čokolády),

o   lamb (jehněčí) - a lamb (jehně),

o   experience (zkušenosti) - an experience (jeden zážitek)