USED TO, BE USED TO, GET USED TO

 

 

USED TO: (DĚLÁVAL JSEM)

 – použijeme, když jsme něco v minulosti dělali a už neděláme. Nebo když už něco bylo a teď už to není, teď už to neplatí. Používáme jen zásadně s minulostí!

I used to smoke. – to znamená, že jsem kdysi kouříval, ale teď už nekouřím

Did you use to smoke?

I didn´t use to wear glasses. Nenosíval jsem brýle.

 


BE USED TO: (BÝT ZVYKLÝ NA)

- můžeme použít s jakýmkoliv časem.

- vazba: be used to ...-ing

I am used to getting up early.

Are you used to working hard?

She wasn´t  used to sleeping so long.

 

I am used to smoking after dinner.

I was used to smoking after dinner.

I will be used to smoking after dinner.

I have been used to smoking after dinner.

I would be used to smoking after dinner.

I am going to be used to smoking after dinner.

I must be used to smoking after dinner.

I have to be used to smoking after dinner.

I neednt be used to smoking after dinner.

I dont have to be used to smoking after dinner.

 


GET USED TO : (ZVYKNOUT SI NA)

- můžeme použít s jakýmkoliv časem.

- vazba: get used to ...-ing

I get used to helping my parents.

Have you got used to working hard?

 

I am getting used to smoking after dinner.

I get used to smoking after dinner.

Do I get used to smoking after dinner?

I have got used to smoking after dinner.

I got used to smoking after dinner.

I will get used to smoking after dinner.

I would get used to smoking after dinner.

I can get used to smoking after dinner.

I must get used to smoking after dinner.

I have to get used to smoking after dinner.

I neednt get used to smoking after dinner.

 

 

use       -          used     -          used      be used to

                                                           get used to

                        used to