V současné době, kdy jsme stále více obklopováni anglickým jazykem začínají být kladeny čím dál vyšší požadavky na uchazeče o práci či studenty. Jednou ze zkoušek, která Vašemu potenciálnímu zaměstnavateli prokáže Vaše znalosti je právě zkouška FCE. Úspěšným složením této zkoušky jasně dokazujete, že jste schopni komunikovat se zahraničím, vyřizovat korespondenci a další aktivity, které s tím souvisí. Ovšem delší odborné přednášky či účast na konferencích by mohly být ještě problémem v tom případě by bylo vhodnější si udělat zkoušku CAE.

Abychom to tedy vzali popořadě. Cambridge zkoušky jsou v dnešní době jedny z nejuznávanějších v ČR i v zahraničí (hned s TOEFL zkouškami) ať už při pracovních pohovorech jakož i při studiu na vysokých školách .

Dle Evropského referenčního rámce můžeme tyto zkoušky rozdělit dle úrovní takto: