FCE Cambridge English: First

Cambridge English: First je zkouškou, která byla dříve zvaná First Certificate in English zkráceně FCE. Tuto zkoušku pořádá instituce CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment. Pokud máte zájem v budoucnu cestovat pracovně do zahraničí, studovat nebo i také pracovat v naší republice v některé z exportních firem, jistě je na místě zvážit, zda by nebylo právě pro Vás vhodné si udělat tento certifikát. Úroveň, kterou musíte získat při přípravě k úspěšnému složení této zkoušky, Vás na to připraví.

V dnešní době, která se stává stále více a více globalizovaná a internetem prakticky neustále propojená, je opravdu na místě se věnovat jazykům, protože ačkoliv je náš jazyk krásně malebný a bohatý, bohužel není jedním z hlavních světových jazyků. A právě naopak anglický jazyk představuje pro nás všechny jistý komunikační prostředek, který nemusíte rozhodně využít jen při cestách do Velké Británie nebo USA, ale téměř po celém světě. Neodmyslitelnou součástí našeho pracovního života se již stala nutná spolupráce se zahraničním, bez které se neobejdeme, pokud chceme v našich oborech vynikat, každý z nás by se nad tímto měl trošičku zamyslet.

Zkouška FCE odpovídá dle stupnice Společného evropského referenčního rámce úrovni B2, která potvrzuje, že Vaše znalosti a vědomosti jsou úrovně umožňující bezproblémový kontakt se zahraničím. Nicméně pokud toužíte po vedení konferencí, porad či přednášek, měli byste brát tuto zkoušku jen jako jistý odrazový můstek a dále si zlepšovat své znalosti k dosažení vyšší zkoušky CAE (C1 úroveň).

A teď už se dostáváme k samotné zkoušce. Pokud se rozhodnete pro složení této zkoušky, nejprve byste si měli ujasnit, zda ji chcete skládat ve formátu písemném (na papír) anebo na počítači. Již několik let je nabízena varianta na počítači. Na první pohled si možná řeknete, že i vzhledem k tomu, že sedíme za počítačem pořád, Vám to připadá přirozenější a možná i výhodnější během zkoušky. Ano, je pravda, že poslech může být trošičku lepší kvality (i když z vlastní zkušenosti mohu říci, že jejich systém při normální psané zkoušce mi zcela vyhovoval) a hlavně v části psaní, kde musíte napsat dvě dlouhé písemné práce, by bylo jistě velkou výhodou možnost použití tlačítek Backspace a Delete. To je samozřejmě pravda. Opravdu psaní touto cestou musí být velmi příjemné a ušetří Vám čas, protože budete psát volněji a nemusíte promýšlet tři věty dopředu. Jedna z mých studentek se pro tuto zkoušku na PC rozhodla a upřímně mohu říci, že z toho byla zpětně docela rozčarovaná. Jedna věc nás totiž ani jednu nenapadla a to byla ta, že při tištěné verzi máte v části Reading (dnes Reading and Use of English) vždy vedle sebe text a dané otázky a je to tedy velmi pohodlné text procházet. Nicméně na počítači jej máte pod sebou a musíte posouvat dolů a nahoru a nahoru a dolů, což by mne samotnou velmi zmátlo a určitě bych se neustále ztrácela v textu. Další důležitou poznámkou je, že během čtení je velmi vítáno, aby si studenti dělali poznámky nebo minimálně v textu zaznačovali správné odpovědi kvůli pozdější rychlé kontrole. To zde není možné. Je pravda, že moje studentka tuto zkoušku skládala před 4 lety a pokud se tedy od té doby toto změnilo, tak by pak PC verze byla daleko lepší než papírová. Samozřejmě je jen na Vás co považujete za důležité a s čím se Vám bude lépe pracovat.

Nicméně toto jsou jen pouhé detaily. Nejpodstatnější je samotný obsah jednotlivých PAPERS (částí) a hlavně Vaše správné odpovědi. A aby Vašich správných odpovědí bylo co nejvíce, pokusím se zde uvést několik dobrých rad, jak postupovat a na co se připravit. Samotná zkouška se skládá ze 4 částí zvaných PAPERS. Všechny části dohromady Vám pak zaberou 3,5 hodiny čistého času. Toto není rozhodně málo. Většinou dochází k tomu, že přes velký zájem studentů, se písemná a ústní část konají v jiných termínech (+/- do 14 dnů od písemné zkoušky anebo ještě před jejím konáním).

 

Části zkoušky jsou následující:

PAPER

ČAS

ČÁSTI – OTÁZKY

CELKOVÝ POČET BODŮ

Reading and Use of English

75 min

7 části – 52 otázek

40,00%

Writing

80 min

2 části

20%

Listening

okolo 40 min

4 části – 30 otázek

20%

Speaking

14 min každý

4 části

20%

 

Vaše odpovědi si můžete zaznačovat přímo do vytištěných testů, nicméně Vaše odpovědi musíte přenést na listy zvané Answer Sheets. Pouze tyto listy budou v závěru vyhodnocovány. I přesto musíte odevzdat veškeré vytištěné testy. Proto v každé části se ujistěte, zda jste zaznačili veškeré odpovědi, které považujete za správné do listů Answer Sheets.

Ještě jedna praktická poznámka, pokud se i toto nezměnilo, tak je pravidlem, že Reading and Use of English a část Listening píšeme odpovědi tužkou, ale Writing se musí psát propiskou, zřejmě aby nemohlo dojít ke gumování textu.