Ústní část zkoušky většinou neprobíhá ve stejný den jako písemná část, ale studenti bývají pozvání na jiný den a dokonce i jiné místo, které je vhodnější při větším počtu kandidátů. V této poslední (nebo první) části zkoušky budete testování ve dvojici ve 4 částech: Interview, Long run, Collaborative task, Discussion. Dohromady má každý kandidát 14 minut, aby předvedl všechny své schopnosti. Nicméně během zkoušky nebude mluvit pouze jen 1 kandidát, ale budou takto testováni přímo hned dva a samozřejmě zkoušející bude číst pokyny. Tato část zkoušky opět představuje 20% bodů k celkovému počtu.

 

ČÁST

NÁZEV

POPIS

ČAS

PART 1

Interview

kladeny různé relativně osobní otázky

2 min

PART 2

Long run

popis 2 fotografií, odpověď na danou otázku a následná diskuze o obrázcích

1 min (obrázky) + 30 sec (diskuze)

PART 3

Collaborative task

koverzace obou kandidátů na dané téma podložené jistým materiálem (většinou foto)

3 min

PART 4

Discussion

dodatečné otázky k části 3

4 min

 

PART 1 – Interview

V úvodní dvou minutové části jsou kandidátovi položeny otázky, jako například:

 

Where do you come from?

How long have you been living here?

Why do you live in the Czech republic?

 

Jen pouze jednoduché otázky týkající se přímo samotného kandidáta, které mu pomohou se trošku „rozcvičit“. Tato část trvá 2 minuty.

Tato část je z pohledu hodnocení jen okrajová, ale i přesto můžete na zkoušející zapůsobit například právě zmíněným předpřítomným časem.

 

PART 2 – Long run

V této části obdržíte 2 obrázky, které budou popisovat podobné téma. Vaším úkolem je oba obrázky stručně popsat, popsat jejich propojení nebo společné téma a v závěru říci také svůj vlastní názor nebo zkušenost k danému tématu. Toto vše musíte splnit v časovém intervalu 1 minuty. Poté, co takto popíšete Vaše obrázky, mohou být druhému kandidátovi položeny dodatečné otázky k Vašim obrázkům. Tato situace trvá 30 sekund a může se stát i naopak.

Nahoře nad obrázky budete mít uvedenou také 1 otázku, na kterou musíte během Vašeho mologu odpovědět. Dříve byla tato otázka zkoušejícím pouze přečtena, a proto se stávalo, že studenti na ni zapomněli odpovědět (toto uvádím jen pro případ, kdybyste náhodou narazili na PAST PAPERS s fotogratiemi bez otázek. Fotografie se v principu nezměnily, jen je otázka uvedena nahoře na stránce). Tato otázka Vás také přivede na společné téma u obou obrázků, které nemusí být vždy ihned na první pohled patrné.

Jedna z nevýhod celé části Speaking je také fakt, že nemáte žádný čas na přípravu, a tedy že zkoušející Vám dá obrázky a Vy musíte ihned začít mluvit. Tento fakt je velkým problémem pro většinu studentů. Proto je na místě začít s několika obecnými větami či frázemi, jako například:

 

In both pictures I can see …

 

Takovouto věztou již uvádíte společné téma a zřejmě tedy budete odpovídat na položenou otázku. Z pozice zkoušejícího budete působit, že máte celou situaci pevně ve svých rukách. Hlavně musíte začít hned mluvit. Každá sekunda ticha je horší a horší a působí velmi špatným dojmem a studenta úplně znervózní a rozhodní.

Poté by měl následovat stručný popis obrázků. Při popisu dávejte pozor, abyste zbytečně neztráceli čas. Obrázky popisujte vždy jen zběžně a naopak vyzvdvihněte zajímavou slovní zásobu z obrázků. Můj učitel mi kdysi u obrázků vytkl, že jsem neřekla při popisu letadla na letišti slova jako RUNWAY a COCKPIT. I když se nám tato slova mohou zdát jako triviální, právě pro zkoušející mohou být velmi zajímavá (určitě více než popis muže, který má na sobě žlutý kabát a černé kalhoty).

Vše, co jsem doposud u této části zmínila musí student stihnout do 1 minuty. To opravdu není moc času. Během této doby by student měl myslet také na použití adekvátní a zajímavé slovní zásoby a také gramatiky (předpřítomný a budoucí čas, podmínkové věty atd). Každopádně vřele doporučuji si opravdu doma sednout a měřit si tuto 1 minutu na stopkách a natrénovat si tak svůj projev. Vím, že se Vám to může zdát směšné, ale pokud skončíte dříve, tak sami sebe okrádáte o příležitost a pokud by Vás musel zkoušející přerušit, také by to nepůsobilo příliš dobrým dojmem. Je to na Vás, abyste to sami odhadli. Ale nebojte, při troše tréninku si velmi rychle zvyknete.

Po Vašem minutovém projevu může být dotázán Váš kolega na otázky týkající se Vašich obrázků a dále pokračuje kolega svým minutovým projev o jeho vlastních obrázcích (a opět na závěr se i Vás může vyučující zeptat doplňující otázku/y).

 

PART 3 – Collaborative task

V této části zkoušky dostanou oba studenti společně sadu obrázků (případně grafů atd.), o kterých mají společně 3 minuty konverzovat. Na dané stránce budete mít opět otázky, které musí studenti mezi sebou prodiskutovat.

Tři minuty se mohou zdát jako dlouhá doba, ale není tomu tak. Určitě je klíčové správně začít konverzaci. Bohužel pro většinu z nás je v takové situaci přirozené počkat, až začne ten druhý. To je sice velmi ohleduplné, ale čas běží a někdy se takto ztratí i 15 sekund (a nebo si naopak skáčete do řeči). Můj učitel mi kdysi poradil, abych ještě předtím než vejdu do místnosti prohodila se svým kolegou pár slov anglicky (pro rozmluvení) a abychom se hlavně domluvili, kdo v této situaci začne. I když to většině studentů připadá velmi úsměvné, takové rozhodnutí pak v praxi vypadá velmi pozitivně a konverzace začíná přirozeně a plynule.

Dále je nutné projít společně všechny zmíněné body, ať už s nimi souhlasíte či nesouhlasíte. Určitě je vhodné také spolu nesouhlasit a snažit se vysvětlit Váš postoj a také zmínit Vaše zkušenosti s danou problematikou.

A na závěr byste se měli shodnout a udělat společné rozhodnutí dle zadání. Pokud se neshodnete, nemělo by se nic stát a nemělo by to být bráno negativně, ale každopádně to musíte řádně prodiskutovat, aby bylo patrné, že jste se o to pokoušeli.

 

PART 4 – Discussion

Poslední částí je pak pouze doptání zkoušejícího na otázky plynoucí z předchozího úkolu. Na tuto část jsou vyhrazeny 4 minuty.

Více informací a také PAST PAPERS můžete nalézt na této stránce:

www.cambridgeenghlish.org/exams/first/

Vytvořeno a aktualizováno dne 4. ledna 2018