PRESENT SIMPLE

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Tvorba:

koncovka -s/-es u jednotného čísla 3. osoby (he, she, it)

She does her homework.   Does she do her homework?   She does not do her homework. 

Yes, she does. No, she doesn't.


 1. opakovaný děj

(Tip: výrazy používané s tímto časem – every week, every Monday, often, seldom, sometimes, usually, on Saturdays, on Mondays, every century ….)

I often visit my grandparents. I do my homework every evening. I feed my dog three times a day. I go to the cinema on Sundays.

f

 

2. jízdní řády, tabulky, rozvrhy hodin, seznamy, … - vše co my neovlivníme

(Tip: představme si, že nestíháme autobus – počká na nás, když budeme mít 10 min    zpoždění? Pokud ne, tak použijeme přítomný prostý)

  The bus arrives at 5 pm. The restaurant closes at 11 pm. The school breaks for the summer holiday on Monday. The lecture starts at 8.45. The exhibition begins on Wednesday.


3. děj, který má všeobecnou platnost nebo trvá

I work as an actor. ( pracuji a asi ještě budu pracovat jako herec) I live in Fryčovice. (a zatím se neplánuju stěhovat)


4. všeobecné vědecké pravdy

The sun goes down on the West. It is chilly in the winter.


5. popis události, která se právě odehrává - jako sportovní komentář

Michael passes the ball to George.


6. instrukce, návody na použití

...now you should boil it for ten minutes. 

PRESENT CONTINUOUS

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

Tvorba:   to be + -ing


She is reading this book whole week. Is she reading this book whole week?  She isn't reading this book whole week. Yes, she is. No, she isn't. 


1. právě teď

(Tip: výrazy – now, right now, at the moment, in a minute, in a second …)

I am reading a book at the moment. She is preparing the dinner now. He is eating his breakfast right now.

fff.jpg

 

2. mluvit o plánech a aktivitách, které jsou zcela jisté, že se stanou – vše co ovlivníme

(Tip: tento bod je opakem k jízdním řádům u přítomného prostého, což znamená, že   pokud my můžeme děj ovlivnit, tak budeme používat přítomný průběhový)

She is having a baby in the summer. I am going to the cinema on Monday. He is working in the evening. We are having a great party in the middle of the summer. She is going on vacation in July.

dd.jpg

 

3. mluvit o dráždivých věcech, které se často odehrávají (s always)

My mother is always telling me: Don‘t lie! My grandfather is always telling me: Don’t dare to sit on my bed.

 

4. mluvit o dočasných situacích (které vím, že se brzy změní)

I am working as a clerk at the moment. (ale příští měsíc už nebudu) He is living in Fryčovice. (bude se stěhovat) She is living with her sister. (jen dočasně, než si sama najde podnájem)


Poznámka:

Některá slovesa nemohou tvořit průběhovou formu vůbec (nebo jen ve výjimečných případech). Zde budeme vždy používat prostou formu místo průběhové. Například: be, know, understand, want, believe, like, see, own, owe, belong