Jak si zapamatovat tvorbu všech 12 časů?

 

Je to jednoduché. Tuto metodu jsem vymyslela pro své studenty, aby se to dokázali rychle naučit a hlavně aby to dokázali použít správně i po několika letech.

Principem je skládání několika slov. Takže nejprve se musíme naučit jejich překlad, z těchto slov poskládáme všech 12 časů:

present – přítomný

past – minulý

future – budoucí

perfect – před

simple – prostý

continuous – průběhový

 

Když máme v názvu „present“, tak se věta nemění, takže budeme říkat „nic“. Stejné to je také u „simple“. U „past“ dáváme sloveso do minulého času (buď přidáme koncovku –ed nebo používáme minulý čas nepravidelných sloves). U „continuous“ vkládáme „be + - ing“. U „perfect“ vkládáme „have + 3. tvar“. „Future“ vkládáme „will“.

 

Takže zjednodušeně:

 present – nic

past – minulý

future – will

simple – nic

continuous – be + -ing

perfect – have + 3. tvar

 

Příklad: máme větu – Já pracuji.

 present simple – nic + nic = I work... = > žádná změna

present continuous – nic + be + - ing = I am working... = > be + - ing 


past simple – minulý + nic = I worked.... = > minulý

past continuous – minulý + be + - ing = I was working.... = > was/ were + - ing


present perfect simple – nic + have + 3. tvar + nic = I have worked... = > have + 3. tvar

present perfect continuous – nic + have + 3. tvar + be + -ing =  I have been working. = > have been + - ing


past perfect simple – minulý + have + 3. tvar + nic = I had worked... = > had + 3. tvar

past perfect continuous – minulý + have + 3. tvar + be + - ing = I had been working...  = > had been + - ing


future simple – will + nic = I will work... = > will

future continuous – will + be + - ing = I will be working... = > will be + - ing


future perfect simple – will + have + 3. tvar + nic = I will have worked... = > will have + 3. tvar

future perfect continuous – will + have + 3. tvar + be + - ing = I will have been working... = > will have been + -ing
Tests:

Test title Level
Názvosloví časů B
Tvorba časů B