Tvorba otázek, záporu a odpovědí v přítomném čase prostém:

 Rozlišujeme tři typy tvorby otázek, záporů a krátkých odpovědí.

  • První typ je sloveso be, kde vše tvoříme přehozením slovosledu a používáme ke všemu sloveso „be“.

  • Druhý typ je sloveso have got, zde využíváme přehozením slovosledu, kdy jen sloveso „have“ vkládáme před podmět. Ve třetí osobě jednotného čísla musíme změnit „have“ na „has“.

  • Třetím typem jsou všechna ostatní slovesa, mimo „have got“ a „be“. Zde musíme vkládat pomocné sloveso „do“. Takže otázku tvoříme vložením slovesa „do“ před podmět. Třetí osoba jednotného čísla musí přibírat koncovku –s, takže místo „do“ pak píšeme „does“.


 Rozdíl „have“ x „have got“:

Sloveso „have“ je spíše formálnějšího charakteru a „have got“ se používá spíše v mluveném a tedy slangovém projevu.

Pozor na věty s významovým slovesem „do“:

Musíme zde dávat pozor, abychom vložili obě „do“, protože 1. „do“ je významové a 2. je pomocné, které musíme vkládat na otázku, zápor a krátké odpovědi.

I do my homework every evening. Do you do your homework every evening? I don’t do my homework every evening. Yes, I do. No, I don’t.

 

go, work, travel, fall, do, walk, give, make, speak, say, tell...... 

HAVE

 

 

 

HAVE GOT

 

 

 

BE

I have a cat.

 

I have got a cat.

 

I am clever.

 Do I have a cat?

 

Have I got a cat?

 

Am I clever?

I don’t have a cat.

 

I haven’t got a cat.

 

I am not clever.

Yes, I do.

 

Yes, I have.

 

Yes, I am.

No, I don’t.

 

No, I haven’t.

 

No, I am not.

 

 

 

 

 

You have a cat.

 

You have got a cat.

 

You are clever.

Do you have a cat?

 

Have you got a cat?

 

Are you clever?

You don’t have a cat.

 

You haven’t got a cat.

 

You aren’t clever.

Yes, you do.

 

Yes, you have.

 

Yes, you are.

No, you don’t.

 

No, you haven’t.

 

No, you aren’t.

 

 

 

 

 

He has a cat.

 

He has got a cat.

 

He is clever.

Does he have a cat?

 

Has he got a cat?

 

Is he clever?

He doesn’t have a cat.

 

He hasn’t got a cat.

 

He isn’t clever.

Yes, he does.

 

Yes, he has.

 

Yes, he is.

No, he doesn’t.

 

No, he hasn’t.

 

No, he isn‘t.

 

 

 

 

 

She has a cat.

 

She has got a cat.

 

She is clever.

Does she have a cat?

 

Has she got a cat?

 

Is she clever?

She doesn’t have a cat.

 

She hasn’t got a cat.

 

She isn’t lever.

Yes, she  does.

 

Yes, she has.

 

Yes, she is.

No, she doesn’t.

 

No, she hasn’t.

 

No, she isn’t.

 

 

 

 

 

We have a cat.

 

We have got a cat.

 

We are clever.

Do we have a cat?

 

Have we got a cat?

 

Are we clever?

We don’t have a cat.

 

We haven’t got a cat.

 

We aren’t clever.

Yes, we do.

 

Yes, we have.

 

Yes, we are.

No, we don’t.

 

No, we haven’t.

 

No, we aren’t.