Způsobová slovesa s minulým infinitivem

Je způsob jak vytvořit minulý čas sloves a zároveň nepoužívat opisný tvar. U některých sloves (jako je například should a ought to) nemáme ani jinou možnost než použít tuto variantu minulého času.

can

have + -ed / past participle

could

may

might

must

should

ought to

need


Takže u slovesa can máme tyto možnosti: (samozřejmě významem se trošku od sebe liší)

 I can have gone. x I could go. x I was able to go. x I could have gone.


Minulý čas modálním slovesem

Minulý čas běžně

I can / could have gone.

I could go. (I was able to go.)

I may have gone.

I was allowed to go.

I might have gone.

I was allowed to go.

I must have gone.

I had to go.

I should have gone.

-

I ought to have gone.

-

I need have gone.

- (I had to go.)

 

Další vyjádření modálních sloves používaná ve větě:

 can      -           be able to        -           manage to, succeed in, be capable of

may     -           be allowed to  -           be permitted to, be forbidden to,  be prohibited

must    -           have to            -           be obliged to
Tests:

Level
Test title
Modální slovesa - minulý čas B