Přídavné jméno

 

 Rozlišení –ing a –ed

o       –ing vyjadřuje vlastnost věci nebo osoby, jakými je shledáváme (an interesting book)

o       –ed vyjadřuje, jak se cítíme (I´m interesed in….)

 

The film was very boring. Film byl velmi nudný.

He was bored. Byl znuděný/nudil se.

He was boring. Byl nudný.

 

It was very interesting. Bylo to zajímavé.

I was very interested in it. Zajímal jsem se o to.

 

It was amusing. Bylo to zábavné.

He was amused. Byl pobavený.

 

 

 
Tests:

Level
Test title
Přídavná jména překlad A
-ing / -ed B