OTHER

                          

Přídavné jméno

... + noun (jednotné číslo)     ... + noun (množné číslo)

Podstatné jméno

another (jiný, další)

other (další)

others (jiní)

nepočitatelné - some other

the other (ten druhý/další)

the other (ty další)

the others (ti ostatní)

 

Přídavné jméno – překládám jako přídavné jméno

Do you want to buy this dress?“ „No, I dont. Another.“  (Chceš si koupit tyto šaty? Ne. Jiné. – nevím které)

Should I take this tie?“ „No, you shouldnt. The other.“ ( Měl bych si vzít tuto kravatu? Ne. Tu druhou – ukazuju ji, vím kterou)

Would you like to buy these scarfs?“ „No, I wouldnt. Other.“ (Chtěla by sis koupit tyto šály? Ne. Jiné. – nevím které.)

 

Podstatné jméno – překládáme jako podstatné jméno 

Were are others?“ (Kde jsou ostatní? – třeba na večírku, když nevím, kdo by zde měl být)

Were are the others?“ (Kde jsou ti ostatní? – ti konkrétní lidé, o kterých vím, že by tady měli být.)
Tests:

Level
Test title
Other A
Other B