Have something done 

 (nechat si něco udělat)

 

I have my nails done every month. – Každý měsíc si nechávám dělat nehty.

  

- tento pojem použijeme, když chceme říci, že jsme si nechali něco udělat.

 HAVE SOMETHING DONE – tohle je pouhá osnova tvoření. 

HAVE můžeme také nahradit slovesem GET

SOMETHING můžeme nahradit čímkoliv, co jsme si dali udělat (nehty, vlasy, vymalovat byt....),

DONE můžeme nahradit jakýmkoliv slovesem, ale samozřejmě musíme zachovat význam!!!

  

př.: I get my room painted. – Nechala jsem si vymalovat pokoj.

       I painted my room.       – Sama jsme si vymalovala pokoj.

 

 have had my hair cut– Nechala jsem si ostříhat vlasy.

I will have my lawn cut– Nechám si ostříhat trávník.
Tests:

Level
Test title
Have sth. done B