PAPER 3: LISTENING

Listening je třetí částí zkoušky FCE. Celkový poslech, včetně nutných přestávek, trvá okolo 40 minut. Během této doby máte dostatek prostoru na to, abyste všechny své odpovědi přepsali na tzv. Answer Sheet, který je poté vyhodnocován.

Celý poslech se skládá ze 4 částí, které dohromady obsahují 30 otázek a celkem tvoří 20% bodů z celkového možného počtu. Každá správně odpovězená otázka je v části Listening hodnocena 1 bodem.

ČÁST

NÁZEV

POPIS

POČET OTÁZEK

PART 1

Multiple choice

výběr a,b,c

8

PART 2

Sentence completion

doplnění 1 chybějící slova do vět

10

PART 3

Multiple matching

5 monologů a přiřazení 5 správných možností z 8

5

PART 4

Multiple choice

konverzace, výběr a,b,c

7

 

Tipy pro všechny části poslechu:

  • Podtrhávat si důležité informace v otázkách a možnostech kvůli lepší a rychlejší orientaci

  • Vždy si před začátkem poslechu rychle, ale důkladně přečíst celé zadání a otázky

  • Během poslechu zaznačovat správné odpovědi (velmi často se stává, že informací je uvedeno všude tolik a tak podobných, že se na konci můžete velmi snadno splést)

PART 1 – Multiple choice

V první části uslyšíte 8 úryvků monologů nebo konverzací na různá témata. K daným 8 otázkám máte vybrat správnou odpověď A,B nebo C.

Klíčové pro Vás je stihnout si v časovém limitu, který Vám je dán, si pročíst celé zadání a všechny otázky a odpovědi. Velkou výhodou je, pokud opět budete zaznačovat důležité informace, protože pak se při poslechu daleko snáze v otázkách a odpovědích zorientujete.

 

PART 2 – Sentence completion

Tato část obsahuje namluvený monolog na určité téma a Vám je předložena sada vět, ve kterých chybí jisté informace. Celkem zde máme 10 mezer a máme do nich doplnit do každé jedno slovo anebo krátkou frázi (zde si pro jistotu vždy přečtěte zadání).

I když se tato část zdá mnoha studentům velmi obtížná, dá se snadno zvládnout. Jen se musíte připravit na fakt, že věty takto formulované v textu samozřejmě neuslyšíte. Jednou se začne koncem věty, jindy bude zcela formulovaná jinak. Nicméně i zde platí, že je výhodné si informace podtrhávat. Z vlastní zkušenosti vím, že se Vám snadno může stát, že čekáte na bod číslo 2 a přitom poslech už je u bodu číslo 4. Proto pozor a nesnažte se jen vyčkávat na jeden bod, ale snažte se hledat všechny informace jako celek. Bohužel až příliš snadno může dojít k přeslechnutí požadované informace. V poslechu budou samozřejmě tyto věty následovat v pořadí v jakém je máte před sebou v zadání, ale velmi snadno se v nich můžete sami ztratit.

 

PART 3 – Multiple matching

Multiple matching představuje část poslechu, ve které budeme přiřazovat k pěti mluvčím 5 odpovědí (z 8 možných).

V této části můžeme narazit na poslech, jehož téma může být pro všechny mluvčí podobné, takže se rozhodně nelekejte. Snažte se zde hledat i ty nejdrobnější detaily. Opět je důležité, abyste si stihli před samotným poslechem pročíst všechny body a v otázkách si podtrhli nutné informace. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že podtrhávání bylo pro mne v poslechu něco zcela zásadního a také to, že jsem si stihla vše důkladně pročíst ještě předtím, než samotný poslech začal. Pak jsem se cítila sebejistě a poslech nebyl problémem. Nicméně v opačném případě mne to rozhodilo na tolik, že jsem rychle nevěděla, jestli to mám první dočíst anebo raději poslouchat a dočíst v průběhu poslechu. Opravdu to není snadné někdy si utříbit správně myšlenky a bohužel Vás to může rozhodit. Proto se nebojte a natrénujte si toto i doma i s daným časovým intervalem.

 

PART 4 – Multiple choice

V poslední části poslechu Vás čeká konverzace dvou či více mluvčích na dané téma. Vaším úkolem je vybírat možnosti a,b,c k daným otázkám.

Jak již bylo řečeno dříve, přečíst si otázky a možnosti a pak poslouchat a během poslechu si dělat poznámky či zaznačovat odpovědi je cesta k úspěchu.