PAPER 1: READING AND USE OF ENGLISH

Na tuto část zkoušky máme 75 minut, během kterých musíme vyplnit 7 částí a odpovědět na celkem 52 otázek. Tato část je pro nás z bodového hlediska velmi důležitá, protože můžeme získat až 40% bodů z celkového počtu. Většina otázek je hodnocena jedním bodem, nicméně si musíme dát pozor na část 4, ve které můžeme získat 2 body, a v částech 5 a 6 dokonce rovnou 2 body za každou správnou odpověď.

 

ČÁST

NÁZEV

POPIS

POČET OTÁZEK

HODNOCENÍ

PART 1

Multiple-choice cloze

A,B,C,D možnosti

8

1 bod za každou

PART 2

Open cloze

Doplnění chybějících slov

8

1 bod za každou

PART 3

Word formation

Formování daných slov do věty

8

1 bod za každou

PART 4

Key word transformations

Vložení daného slova do věty a doplnění do podobného významu 1. věty

6

Až 2 body za každou

PART 5

Multiple choice

Po přečtení textu vybrat správnou odpověď A,B,C,D na danou otázku

6

2 body za každou

PART 6

Gapped text

Doplnění chybějících odstavců nebo vět do textu

6

2 body za každou

PART 7

Multiple matching

Odpovědi na otázky jsou ukryty v 1 ze 4 textů A,B,C,D

10

1 bod za každou

 

PART 1 – Multiple-choice cloze

V této části Vám bude předložen text, ve kterém bude 8 mezer, do kterých budete doplňovat jedno ze slov nabídky A,B,C,D, která je uvedena pod textem.

Tato část je velmi úzce spjata s použitím idiomů, collocations, frázovými slovesy a ustálenými spojeními.

Tedy zde je na místě, abyste se vždy snažili dané slovo vybrat podle toho, jak navazuje do věty. Většina studentů čte text postupně, a když narazí na mezeru, zpozorní, najde si dané možnosti k tomuto bodu a vybírá. A právě zde se často dopouští chyby, protože pokud se jedná o vazbu, ustálené spojení či idiom, tak může být jeho část ukryta v pokračování dané věty. Proto se obecně doporučuje nejprve přečíst celý text a až poté začít s daným doplňováním. Nicméně je mi jasné, že spousta studentů by to v rámci úspory času nedělala, tak alespoň vždy dočtěte celou větu nebo odstavec. Právě za mezerou totiž většinou najdete klíč, který Vám pomůže při rozhodování – předložku, spojku či její část, podstatné jméno, sloveso atd. Pokud ani netušíte správnou odpověď, pokuste se použít vyřazovací metodu, která Vám aspoň pomůže minimalizovat výběr.

 

PART 2 – Open cloze

Druhá část obsahuje opět text s 8 mezerami, nicméně tentokrát nedostanete žádná slova na výběr. Musíte si domyslet, co v dané mezeře chybí významem textu. Do každé mezery patří jen jedno slovo.

Tato část je velmi zaměřena na přesné porozumění a pochopení textu a úzce souvisí se znalostí frázových sloves, idiomů a mnoho dalšího stejně jako část 1 Multiple-choice cloze.

V této části vždy hledejte chybějící pomocná slovesa, předložky, spojky, vztažná zájmena, zájmena, vazby, frázová slovesa … a v neposlední řadě také členy, pokud máte pocit, že významově ve větě opravdu nic nechybí. Opět Vám při výběru nejvíce pomůže si text přečíst celý ještě před daným doplňováním anebo číst minimálně celé věty či odstavce.

 

PART 3 – Word formation

Word formation je formování slov přidáváním nejrůznějších předpon a přípon k danému kmeni. Zde nalezneme 8 mezer, do kterých máme doplnit 8 slov, jejichž kmeny nalezneme vždy na konci řádku, který odpovídá dané mezeře. Toto slovo musíme upravit za použití předpon a přípon. Jedná se například o: possible – possibly – possibility – impossible – impossibly. Toto byl jeden z mnoha příkladů různého použití předpon a přípon.

Část zvaná word formation se snaží do hloubky prozkoušet Vaši slovní zásobu a samozřejmostí je také správné porozumění textu, bez toho to bohužel nejde. Z textu krásně určíte, zda potřebujete doplnit podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce atd. Velmi často se stává, že studenti použijí v mezeře stejné slovo, které jim bylo dáno na konci řádku, což se rozhodně nesmí. I kdyby to významově odpovídalo, slovo musí být změněno. Na zkoušce CAE se mi osobně stalo, že jsem měla doplnit významově slovo „výbuch, vybuchnutí“ což přeložíme „burst“, nicméně toto slovo bylo pro mne dané a tedy správnou odpověďí bylo slovo „outburst“. Dávejte si tedy na to pozor.

A druhá důležitá věc, která je často v testech opomíjena, je zápor a množné číslo. Mnoho studentů čte text spíše letmo a zaměří se pouze jen na dané okolí mezery, což jim k určení některých slov opravdu stačí. Nicméně z toho nelze poznat, zda má být dané slovo v záporu či v množném číslo. Proto při každém vyplňování takového textu mějte na paměti, že se to tam může objevit. Tedy jinak řečeno, pokud bych tuto část testu vyplnila a neměla tam ani jeden zápor nebo množné číslo, tak bych si začala mé odpovědi znovu kontrolovat, protože jsem možná udělala chybu.

 

PART 4 – Key word transformations

V této části není jen do hloubky zkoušena Vaše slovní zásoba, ale také Vaše gramatické znalosti. Celkem zde naleznete 6 otázek, přičemž každá otázka se skládá ze dvou vět a jednoho slova, které je uvedeno mezi nimi. První i druhá věta se musí významově shodovat, ale to už je na Vás, abyste druhou větu s mezerou takto doplnili. Do dané mezery musí být doplněno mezi 2 až 5 slovy včetně slova, které je dané. Pozor, dané slovo nesmíte měnit ani dávat do forem. Musí být použito přesně tak, jak je uvedeno (což Vás právě navede správným směrem). Počet slov do každé mezery byste si vždy měli zkontrolovat přímo v zadání testu nahoře, než začnete s doplňováním.

Tato část je zřejmě jedinou oblastí, ve které si Vás mohou vyzkoušet na nejrůznější gramatické chytáky. Objevují se zde velmi často předpřítomné a budoucí časy, podmínkové věty, různé vazby včetně frázových slov, idiomů a collocations. Proto je dobré hledat v každé větě nějaký jistý gramatický klíč, který Vám pomůže k rozlousknutí problému. Ve většině vět si opravdu uvědomíte, kam otázka směřuje už po přečtení obou vět.

Dalším důležitým bodem je opět dočíst celou větu a postavit slova v mezeře tak, aby význam byl správný a daná věta mohla samostatně fungovat bez první věty. (Například pokud bude v první větě jméno Susan tak ve druhé nesmíte napsat „she“ ale opět Susan, nicméně toto je jen příklad, přímo jména v testu používána k doplnění nejsou).

Ale také je důležité, aby námi zvolená slova v mezeře přímo navazovala na zbytek věty. Pokud mezi našimi slovy jsou také slova již použitá a nezměněna z první (původní) věty, mějte na paměti, že by měla zůstat ve stejném tvaru či se stejným členem, zájmenem, pokud to samozřejmě není Vaším úkolem daná slova změnit. Velmi často studenti zaměňují například tell za say, i když to není smyslem otázky a pak to i kolikrát použijí špatně ve větě.

Důležité je také myslet na to, že za každou správně zodpovězenou otázku získáte 2 body, ale pokud bude ve Vaší odpovědi jen nějaká drobná chybička, stále získáte aspoň 1 bod. Toto může pomoci mnoha studentům, kteří právě zapomenou dopsat člen, předložku, spojku nebo něco takového.

 

PART 5 – Multiple choice

Tato část obsahuje relativně dlouhý text a sadu 6 otázek, ke kterým naleznete odpovědi v daném textu. Odpovědi máte na výběr klasicky z možností A,B,C,D. Nicméně tento text si zaslouží náležitou pozornost, jelikož za každou správně zodpovězenou otázku získáte rovnou 2 body.

Text nebývá příliš složitý na porozumění, nicméně je opravdu velmi dlouhý na to, aby si člověk všechny potřebné informace zapamatoval. Proto zde rozhodně platí, že byste si měli průběžně číst také otázky a hledat přímo odpovědi v textu. Dané odpovědi si pak zaznačit – perem, tužkou či fixem, abyste se k nim mohli velmi snadno vrátit (pozn. možné pouze v tištěné formě zkoušky). Pokud si takto zaznačíte Vaše odpovědi a také důležité informace v otázkách a možnostech, velmi snadno pak během chvilky můžete zkontrolovat, zda jste zvolil/a správné odpovědi.

Důležitý je také fakt, že odpovědi na otázky jsou v textu zmíněny v pořadí otázek. Tím je myšleno, že odpověď na první otázku určitě nemůžete najít na konci textu, ale na začátku. Možná se Vám to zdá jako samozřejmé, nicméně se stává, že stejná nebo velmi podobná odpověď k první otázce by opravdu mohla být až na konci a pak studenti velmi snadno přeškrtnou svou správnou odpověď.

 

PART 6 – GAPPED TEXT

Šestá část obsahuje text, ve kterém je 6 mezer. Do těchto mezer máte přiřadit text, odstavec či jen větu, které máte na výběr na další straně. Z celkem 7 možností tedy použijete jen 6. I přestože se Vám tato část může zdát docela komplikovaná, určitě ji věnujte značnou pozornost, protože právě správné odpovědi této části jsou opět bodovány 2 body.

Vzhledem k tomu, že text se vždy věnuje docela podrobně jednomu tématu, musíte opravdu velmi pozorně číst a porovnávat jednotlivé možnosti, jinak byste se mohl/a velmi snadno zmýlit. Určitě je na místě sledovat časovou linii, pokud tam nějaká je. Dále Vám mohou pomoci odkazy v textu jako jsou osobní zájmena (zde je opět na místě si informace podtrhávat a jinak různě zaznačovat a nejen v textu ale i v jednotlivých možnostech). Pokud v možnostech například najdete odstavec začínající „že ji potkali“ tak vždy hledejte, kdo je ona anebo naopak kdo jsou ni. Dále Vám mohou pomoci také spojky a spojkové vazby, které Vám jasně naznačí, zda hledáte souhlas na myšlenku či její nesouhlas a tak dále.

 

PART 7 – Multiple matching

Multiple matching představuje úlohu, ve které naleznete 4 texty označené písmeny A,B,C,D. K daným textům máte 10 otázek a Vaším úkolem je vybrat jeden z textů, který odpovídá na danou otázku. Tato část je hodnocena 1 bodem za každou správnou odpověď.

V této části dostáváte opět spoustu textů, kterými není snadné se v rychlosti prolouskat. Proto je opět vhodné si podtrhávat nejdůležitější informace a nejen v daných textech A,B,C,D ale také v otázkách, protože i dlouhé otázky Vás mohou zdržovat od rychlého postupu. Nejprve si tedy v rychlosti pročtěte otázky a zaznačte nejdůležitější informace z každé otázky a pak čtěte jednotlivé texty a přiřazujte. Pokud máte pocit, že je více možných odpovědí, tak si určitě pročtěte důkladněji i otázku i texty. Jen jedna možnost je správná.